Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

гагнуурын ажлын талбайг өргөтгөх хэрэгслүүд

  • гагнуурын ширээний бэхэлгээ

    гагнуурын ширээний бэхэлгээ

    Гагналтын ажлын талбар тэлэлтийн хэрэгслүүд u блокууд ба L блок, L-ийн хэмжээ нь 3000x400x20000 / 1500м20000 / 150M200 бол хамгийн чухал бүрэлдэхүүн баримтуудыг өөр хос слүүдвж хөгжлийн дагуу 3D гагнуурын ширээ, U блокууд болон L блокууд нь гагнуурын ажилд маш их үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд тэдгээр нь гагнуурын ширээний ажлын зайг өргөжүүлэх боломжтой.Тэдэнд байгаа...