Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Цутгамал төмрийн гадаргуугийн хавтан

  • Цутгамал төмрийн гадаргуугийн хавтан

    Цутгамал төмрийн гадаргуугийн хавтан

    Цутгамал төмрийн хавтангуудыг өнгөт болон төмөрлөг бус эд ангиудыг гар аргаар нарийн тэгшлэхийн тулд төгс гадаргуугийн хэлбэр, тэгш байдлыг олж авахад өргөн хэрэглэгддэг. нарийвчлалын зэрэг.Металл нь том хавтгай гадаргуу дээр нэвчих материалаар өөрийгөө шингээх боломжийг олгодог.Гадаргуу нь тэгшлэх, тэмдэглэгээ хийх, байрлуулахад зориулагдсан энгийн гадаргуутай байж болно.Мөн шилдэг серфинг...